DATAINNSAMLING
OG POWERBI

For mange bedrifter er det en utfordring å skulle håndtere nøkkelinformasjon og data som er spredd rundt i ulike kilder. Ofte ligger data spredd i alt fra gamle databaser, til Excel-dokumenter. Vi kan bistå bedriften din å samle inn all relevant data, og lagre dette på en felles skybasert database. Videre kan vi lage PowerBI dashboard som viser nøkkeltall og statistikk i sanntid – et verktøy for at du selv kan analysere bedriften og finne forbedringspotensial.

Referanseprosjekt

Innsamling av data

Vi samler inn data fra dine datakilder. Dette kan eksempelvis være databaser, systemer, filer, eksterne API etc. 

Strukturering og lagring

Dataen blir prosessert ved at vi validerer dataen, knytter dataen sammen med hverandre og strukturerer den. All dataen lagres på et felles skybasert lagringsområde. 

Visualisering og analyse

Vi utvikler skreddersydde dashboard løsninger i Power BI, slik at du får visualisert dataen på ønsket måte. Dette gir grunnlag for å analyse av din virksomhet og for å ta datadrevne beslutninger. 

Relevant produkt

DataLens

Datalens er et verktøy som hjelper deg å ta beslutninger. Gjennom å samle inn data og presentere denne på en forståelig måte, blir du enda bedre kjent med din bedrift. Data er det nye gullet i næringslivet, og utviklingen innen AI beveger seg raskt – DataLens gjør det mulig for deg å høste fordelene av denne utviklingen.