SYSTEMUTVIKLING STUDENTKORTET

PowerBI og datainnsamling

Innsamling og analyse av salgsdata, kundedata og inntektskilder, samt visualisering av data i Power BI som blir brukt daglig av ledelsen i Studentkortet for sanntidsovervåkning av bedriftens prestasjon.

Om prosjektet

Innsamling og analyse av salgsdata, kundedata og inntektskilder, samt visualisering av data i Power BI som blir brukt daglig av ledelsen i Studentkortet for sanntidsovervåkning av bedriftens prestasjon.