SYSTEMUTVIKLING

Vår kjernevirksomhet og kompetanse er innen systemutvikling. Vi kan utvikle IT-systemer som er robuste, sikre og brukervennlige, og har den funksjonaliteten som kunder ønsker. Vi utvikler løsninger spesifikt tilpasset kundens unike behov og utfordringer. 

I tillegg til å utvikle nye systemer, kan vi også håndtere videreutvikling og drift av eksisterende system. Dersom man ønsker å migrere eksisterende system til skyløsninger eller gjøre en total oppgradering av rammeverk, så er dette noe vi har god erfaring med. 

Vi har bred erfaring innenfor flere rammeverk og programmeringsspråk, både frontend og backend, og kan stort sett håndtere det meste innen programvare (web-, mobil- og desktopapplikasjoner). 

Referanseprosjekter

Motivati

Compax Solution

Studenkortet - App